Stichting EAWLS Nederland / The East African Wild Life SocietyLogo EAWLSWat is de EAWLS?

De East African Wild Life Society is een non-profit organisatie, die zich tot doel stelt de natuur in Oost Afrika te beschermen en de behouden in de breedste zin van het woord. De organisatie werd in 1956 opgericht en is daarmee een van de oudste natuurbeschermingsorganisatie's ter wereld, ouder nog dan het WNF. De EAWLS is een unieke organisatie, omdat zij niet zetelt in het rijke westen, maar voortkomt uit de mensen in Oost Afrika zelf. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nairobi, Kenya. De EAWLS steunt het natuurbeheer in Oost Afrika o.a. door:

Als u iets meer wilt lezen over het werk van de EAWLS in Afrika, dan verwijzen wij u naar twee (Engelstalige) rapporten die onlangs werden uitgebracht:
The East African Wild Life Society 2012-2013 Biennial Report
The East African Wild Life Society 2014-2019 Strategic Plan

Hoe werkt de EAWLS in Nederl and?

In Nederland bestaat er sinds 1 januari 1991 een "dochter" van de EAWLS. De naam van deze stichting is "Stichting EAWLS Nederland". De bestuursleden van de stichting doen het werk geheel op vrijwilligersbasis. Dit werk houdt in dat er hier een donateursbestand wordt bijgehouden en dat betalingen via een Nederlands gironummer kunnen worden gedaan. Dit laatste is vooral omdat op deze wijze de overboekingskosten kunnen worden verdeeld over een groot aantal mensen. De kleine kosten die in Nederland worden gemaakt, zoals porto en papier, worden betaald uit de kleine winst die op de wisselkoersen wordt gemaakt. Daarnaast geldt dat de stichting erkend is als charitatieve instelling, dus uw bijdrage is van de belasting aftrekbaar. Het ANBI-nummer van de stichting is 804014796. Groeit het bedrag op de giro (door sterk veranderende wisselkoersen) boven een bepaald maximum uit, dan worden de extra gelden als donatie's aan Nairobi overgeboekt. Door deze manier van werken worden er voor beide partijen kosten bespaard. Voor de individuele donateurs is deze wijze van betalen goedkoper dan zelf het bedrag overmaken naar Afrika. Voor het hoofdkantoor in Nairobi worden veel portokosten bespaard, doordat alle betalingsverzoeken in bulk naar een enkel Nederlands adres kunnen worden gestuurd i.p.v. naar alle individuele donateurs. De verzending van ons twee-maandelijkse (Engelstalige) tijdschrift "Swara" gebeurt overigens wel rechtstreeks vanuit Nairobi. In dit geval blijkt dat toch voordeliger te zijn.


Financiële verantwoording:

Het laatste financiële jaaroverzicht van de Stichting EAWLS Nederland vindt u hier.

Door een relatief grote nalatenschap van één van onze leden, heeft de Stichting EAWLS Nederland ook de mogelijkheid om zelf een aantal projecten te financieren, waarbij de EAWLS in Nairobi dan als uitvoerende organisatie betrokken wordt. Het laatste project dat wij in samenwerking met de EAWLS in Nairobi uitvoerden was gericht op het bevorderen van het bewust worden van het belang van natuurbescherming bij de plaatselijke bevolking en de bestuurders. De titel van dit project is Enhancing Wildlife Conservation through Pro-Active Advocacy and Policy Engagement (Engelstalig).


Hoe wordt u donateur?

U kunt zich aanmelden door direct de jaarlijkste bijdrage te storten op ons gironummer, onder vermelding van "nieuwe donateur". Er zijn twee basisbedragen, afhankelijk van het soort donateurschap. Het standaard donateurschap is inclusief een abonnement op het (Engelstalige) tijdschrift "Swara". U kunt ook donateur worden met daarbij een abonnement op de elektronische vorm van Swara ('eSwara', het blad als pdf). Vergeet dan niet uw email-adres door te geven. De bedragen zijn als volgt:


Ons adres is:

Stichting EAWLS Nederland
Ridderhoflaan 37
2396 CJ Koudekerk a/d Rijn
Tel: 071-3410725Bij voorbaat willen wij u bedanken voor uw aanmelding. U kunt er zeker van zijn, dat uw bijdrage zal helpen om de schitterende natuur van Oost Afrika te behouden zoals die nu gelukkig nog is.